آی بدم میاد...

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
از اینکه مریدان خوبی دارم خدا را شاکرم!
نامحرم های محرم و مرهم خداحفظتان کند!
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 10:56
برچسب‌ها :
توراهی یاقرارراه بیفاتی؟؟؟؟چشم میبوسمش ولی جاخودم دلت آب اینقدرخوشمزه اس این؟؟؟

-لپشو بخورم!:-)
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 10:56
برچسب‌ها :
حسرت ن آرزو!:-)
میشه بزنیم کنار برف بازی کنیم!
میشه؟!
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 10:56
برچسب‌ها :
دیروز2.1.96خندیدم،اشک ریختم و تمام!
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 10:56
برچسب‌ها :
از عصر یکم دود قلیون رفته تو ریه ام!بسکه سرفه کردم گلودرد گرفتم!
-تو روحش!
قصد کردم امسال احترام بذارما،در حد صدا کردن با فامیل،ولی واقعن شعور نداره!
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 10:56
برچسب‌ها :
گفتم دختر مگه تموم عمر چند تا بهاره؟!
انگشت وسطی رو به اهتزاز درآوردم و شرمنده ی این22سال شدم!
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 10:56
برچسب‌ها :
اولین پست خنده خنده حرف منه:
ناراحتم!
عصبانیم!
خوشحالم!
اشک میریزم!
میخندم!
مینویسم ک یادم بمونه!

-همینا...
دقیقن همینا!
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 10:56
برچسب‌ها :
میگه ها چقد چیز خوشمزه بلدی درست کنی،زن شدی دیگه!خوب امتحاند کردم!:-D
-ی صحبتاییم پیرامون مامان شدن کرد باهام!:-D
-شغل آزاد دم عیدخراست!
-وزوز پشه میگوشیم امشو!
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 11:41
برچسب‌ها :
از همان لحظه ک چشمم بتو افتاد، دلم،مثل بازار شب عید پر از تاب و تب است...!
-1ماه قبل!
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 11:41
برچسب‌ها :
مگه اینطوری نیست ک هر6ساعت ازهرته سالوجمع میکنن و4سال یبارمیکنن تو ی روز؟ها!
خب پس این13ساعت بین30اسفند تا سال تحویل چیه؟!

-2ساعته خوابم میومدا،حالا نمدونم چرا نمیاد...اصن میاد نمیبره!
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 11:41
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 صفحه بعد