آی بدم میاد...

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
باید برم پیش ی روانشناس کاربلد،صفر تا صد این حال خراب رو بگم،و اون آدم بی طرف مهربون مذهبی دانا گره از غم این روزها باز کنه و نخ بادبادک فرداها رو دستم بسپاره،خیالمو تخت کنه و بگه از حالا بدو تا بالا بری!بالای بالا!
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 17:20
برچسب‌ها :
2ساعته سعی میکنم بخوابم!سکوت مطلق،تاریکی مطلق!
اما خیالات تو سرم امون نمیده!
لعنت به نامرد و نامردی!
خرابم!
خیلی وقته!
آهم نت فالشه!
خراب میکنه،منو،ملودی زندگیمو،توی توی زندگی منو!
-طوطی شدم وقتی طوطی شدن مد نبود!
-حلالم کن امیرحسین!
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 5 تير 1396 ساعت: 16:15
برچسب‌ها :
فقط 2 ماه دیگه!
فقط 2 ماه!
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 5 تير 1396 ساعت: 16:15
برچسب‌ها :

باز میگردیم روزی روزگار کوچکیست....!

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1396 ساعت: 15:32
برچسب‌ها :
تاس طوسی بودم،یه دختر نجبادی بودم ،650 بودم،سوکولی بلاگفا بودم،شیکر تاغار بودم...میرسد قاصدکی شدم...ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیباین چنین با همه در ساخته ای یعنی چه؟شاه خوبانی و منظور گدایان شده ایقدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 12 خرداد 1396 ساعت: 5:39
برچسب‌ها :
تاس طوسی بودم،یه دختر نجبادی بودم ،650 بودم،سوکولی بلاگفا بودم،شیکر تاغار بودم...میرسد قاصدکی شدم...ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیباین چنین با همه در ساخته ای یعنی چه؟شاه خوبانی و منظور گدایان شده ایقدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 12 خرداد 1396 ساعت: 5:39
برچسب‌ها :
تاس طوسی بودم،یه دختر نجبادی بودم ،650 بودم،سوکولی بلاگفا بودم،شیکر تاغار بودم...میرسد قاصدکی شدم...ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیباین چنین با همه در ساخته ای یعنی چه؟شاه خوبانی و منظور گدایان شده ایقدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 12 خرداد 1396 ساعت: 5:39
برچسب‌ها :
تاس طوسی بودم،یه دختر نجبادی بودم ،650 بودم،سوکولی بلاگفا بودم،شیکر تاغار بودم...میرسد قاصدکی شدم...ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیباین چنین با همه در ساخته ای یعنی چه؟شاه خوبانی و منظور گدایان شده ایقدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 12 خرداد 1396 ساعت: 5:39
برچسب‌ها :
تاس طوسی بودم،یه دختر نجبادی بودم ،650 بودم،سوکولی بلاگفا بودم،شیکر تاغار بودم...میرسد قاصدکی شدم...ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیباین چنین با همه در ساخته ای یعنی چه؟شاه خوبانی و منظور گدایان شده ایقدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 12 خرداد 1396 ساعت: 5:39
برچسب‌ها :
تاس طوسی بودم،یه دختر نجبادی بودم ،650 بودم،سوکولی بلاگفا بودم،شیکر تاغار بودم...میرسد قاصدکی شدم...ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیباین چنین با همه در ساخته ای یعنی چه؟شاه خوبانی و منظور گدایان شده ایقدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 12 خرداد 1396 ساعت: 5:39
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 29 صفحه بعد