آرشیو سایت
عناوين مطالب سایت
یکسال غم انگیز گذشت!

یک روز می‌رسم … و تو را می‌بهارمت....!

بی تفاوت بودنم را گریه می ریزد به هم...!

به لحن معین:دلم تنگته!

لبخند دلقک طور!

هر شب دارم جون میدم!

حالتی رفت ک محراب به فریاد آمد!

اول حبیب من به خدا بی وفا نبود!

یجوری زخمهامو رفو کن!

رفتی و خیالت زمانی نمیکند مرا رها...

باروتم!

من سیب گاز زده و عالم تمام کال!

در نکوهش خندوانه!

آن شلیل با من آن کرد که چنگ رودکی با امیر سامانی!

ماه بالای سر آبادیم ول کن که نیست!

راست گفتن بی خبری خوش خبری!

دل بی حوصله ام نازک و تب دار شده...

رویاهاتو ظاهر کن داداش!

اما تو کوه درد باش!

قرص خوابم آرزوست!

خالق شادی هستم من!

دیدم ک جانم میرود!

حال دل خرابه...

روزت مبارک من جان!

فراموشی کلید نشستن لبخند بر لبم!

بوق بوق میکنند ماشین ها!

خدا میداند چقدر قربان صدقه اش رفتم!

مستند ب مثل بهشت!

چله میگیرم من هم!

خدایا فقط خودت!

بیدارم و بی خواب تر از خویش ندیدم!

شاید فردا صبح مامان با ی جنازه با موهای سفید مواجه شه!ببار ل

هوای بارانی خراب است وقتی حال خراب باشد!

50 روز

کاش دو نفر بودم!

خدای تو و یوسف یکیست!

مادرم تاب ندارد غم فرزندش را!

آه من آمد بسوزاند تو را...

چهار چهار بود!

برمیگردم...

این سیکل لعنتی...

نبایدکسی رو قضاوت کرد!

سرمه جواب نمیده!

بیلی روبین البت!

آقای قاضی چند ماه بود نفقه نمیداد...

ی جورایی خودآزاریم!

یکیم نیمد بگه!

میترسم!

ساقیا بده جامی!

خوشگل خوش اندام من کیه؟

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0056 ثانیه